Dancing Flower Lamp

Hsiao-Hsien, Wu / Chun-Teng, Liu